Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
Thứ Bảy, 25/02/2017,

Quảng cáo

  • left 1
  • left 2
  • left 3
  • left 4
  • left 5

Trang chủ » Tin tức » Tin giáo dục

kế hoạch năm học 2013-2014

 

Phòng GD & ĐT Thuận Châu

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường  PTDTBT Tiểu học Long Hẹ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-TH                                                 

                                                                   Long Hẹ: ngày 04 tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2013 – 2014

 


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC LONG HẸ

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2012 – 2013

Năm học 2012 – 2013 là năm học tiếp tục thực hiện quán triệt nghị quyết đại hội đảng lần thứ X. Tiếp tục thực hiện luật giáo dục năm 2005 và các nhiệm vụ đã đề ra. Trường PTDTBTTiểu học Long Hẹ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 40, 41/2000/QH10 và cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung do Bộ Giáo Dục phát động.

 

 

 

 

 

 

I. Khái quát chung.

       Năm học 2012 – 2013 Trường PTDTBT Tiểu học Long Hẹ đã và đang thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

       1. Tiếp tục học tập, quán triệt nghị quyết đại hội của đảng đến tất cả cán bộ giáo viên trong toàn trường, , tăng cường công tác giáo dục chính trị để năng cao nhận thức và hiệu quả trong giáo dục.

       2. Duy trì công tác tuyển sinh, huy động 100%  số trẻ trong độ tuổi đến trường. Tổ chức nhiều phong trào nhằm hạn chế học sinh bỏ học, khuyến khích học sinh đến trường.

       3. Tập trung xây dựng trường học chất lượng, lớp học hiệu quả, duy trì sĩ số học sinh / lớp theo kế hoạch đã đề ra, tu sủa cơ sở vật chất và sáng tạo đồ dùng dạy học. Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” .

       4. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, đảm bảo thực hiện kỉ cương, nề nếp dạy học. Đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung trong toàn trường.

       5. Phối hợp chặt chẽ với các gia đình và các đoàn thể trong xã, cùng với Đảng uỷ, uỷ ban và cộng đồng cùng tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.

       6. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật đối với giáo viên và học sinh trong toàn trường.

       7. Phát động các đợt thao giảng chào mừng ngày lễ lớn như: 20/11 và 26/3…

II.    Đánh giá việc thực hiện kế hoach năm học 2012 - 2013.

1.Hệ thống mạng lưới trường lớp:

Năm học 2012 – 2013 toàn trường có 5 Điểm trường với 23 lớp với 491 học sinh trong đó:

 

STT

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Khối 1

6

117

54

Khối 2

5

108

48

Khối 3

6

87

43

Khối 4

5

111

50

Khối 5

4

68

30

Tổng số

23

491

225

2.Về công tác tuyển sinh đầu cấp.

-Tỉ lệ huy động học sinh đầu cấp: 98/102 = 100% ( Tỉ lệ học sinh/ dân số trong độ tuổi)

-Tỉ lệ huy động học sinh đầu cấp học sinh trên địa bàn đạt 100%.

3.Công tác phổ cập giáo dục.

Trong năm học 2012 – 2013 nhà trường đã duy trì công tác phổ cập GDTHĐĐT đạt 93 %.

4.Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên.

          4.1Tổ chức biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên:

    Năm học 2012 – 2013 nhà trường có tổng số 31 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Trong đó: Ban giám hiệu:         01.

                 Giáo viên đứng lớp: 24.

                 Chuyên nhạc : 01, Chuyên hoạ: 01 , Thể dục :01

                 Y tế : 01 

                 Hành chính:  01. Kế toán 1

4.1 Công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị, xây dựng Đảng.

- Nâng cao công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, phát động phong trào thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Theo dõi, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho anh, chị em có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sánh pháp luật của Đảng và nhà nước, chỉ thị và nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hoạt động học các lớp bồi dưỡng CM, nhà trường tổ chức các tiết thao giảng, chuyên đề, ngoại khoá...

5.Về cơ sở vật chất, thiết bị trường học

-  Năm học 2012 – 2013 nhà trường có 16 phòng kiên cố, 5 phòng học cấp 4 và 4 phòng học tạm với  372 bộ bàn ghế học sinh và 24 bảng đạt chuẩn.Nhà trường có 1 phòng thư viện, 1 phòng hội đồng, 1 phòng y tế, 1 phòng Hiệu trưởng

- Đóng mới 3 giá để sách phục vụ cho công tác quản lí thư viện trường học để đạt MCLTT.

- Đồ dùng thiết bị dạy học của nhà trường thường xuyên được sử dụng phục vụ cho giảng dạy. Ngoài ra nhà trường còn khuyến khích cán bộ giáo viên sáng tạo đồ dùng phục vụ cho dạy học.

III. Những tồn tại và hạn chế trong việc triển khai và thực hiện kế     hoạch năm học 2012– 2013.

         - Do trình độ và nhận thức về giáo dục của nhân dân còn kém nên trong quá trình triển khai kế họach nhà trường chưa nhận được sự quan tâm sát sao từ phía cha mẹ học sinh.

- Việc vận dụng đồ dùng vào dạy học còn chưa triệt để, không có phòng thiết bị và cán bộ thư viện riêng nên việc sử dụng đồ dùng còn gặp khó khăn, đặc biệt  la các khu lể. Công tác xây dựng thư viện đạt MCLTT còn nhiều hạn chế nhất định.

         - Công tác xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” còn nhiều khó khăn, hạn chế.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 – 2014

 

          Năm học 2013 – 2014 là năm học tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, là năm học tiếp tục thực hiện xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”. Năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 06 – CT/TW của bộ chính trị, với yêu cầu gắn với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Cuộc vận động  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Là năm học thực hiện theo chủ đề (Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng).

          Căn cứ vào hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013 – 2014 của phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Thuận Châu. Năm học 2013 – 2014 Trường PTDTBT Tiểu học Long Hẹ  xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể với những nội dung sau:

I. Mục tiêu chung:

     1. Tiếp tục học tập. Quán triệt nghị quyết của đảng đến tất cả cán bộ giáo viên trong toàn trường, tăng cường công tác giáo dục chính trị để nâng cao nhận thức và hiệu quả trong giáo dục.

     2. Duy trì công tác tuyển sinh, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Duy trì công tác phổ cập GDĐĐTTH. Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường.

     3. Tập trung xây dựng trường học chất lượng, lớp học hiệu quả, duy trì sĩ số học sinh / lớp theo kế hoạch đã đề ra, tu sửa cơ sở vật chất và sáng tạo đồ dùng dạy học. Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” có hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đặt ra trong năm học.

     4. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, đảm bảo thực hiện kỉ cương, nề nếp dạy học. Đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung trong toàn trường. Cụ thể hoá nội dung “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng”

     5. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, Uỷ ban  và các đoàn thể trong xã, gia đình, cộng đồng nhân dân cùng tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.

     6. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật đối với giáo viên và học sinh trong toàn trường.

     7. Phát động các đợt thi đua thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 26/3, 19/5 vv.

 

II. Mục tiêu , nhiệm vụ cụ thể của  bậc học, ngành học.

1.     Kế hoạch phát triển và hoàn thiện hệ thống trường lớp.

         Năm học 2013 – 2014 toàn trường có 505 học sinh trong đó:

         Lớp 1: có 4 lớp với 99 học sinh

         Lớp 2: có 5 lớp với 117 học sinh

         Lớp 3: có 5 lớp với 108 học sinh

         Lớp 4: có 4 lớp với 87 học sinh

         Lớp 5: có 4 lớp với 111 học sinh.

 

2.Về công tác tuyển sinh đầu cấp:

- Tỉ lệ huy động học sinh đầu cấp:99 /102( Tỉ lệ học sinh 99/102 dân số trong độ tuổi) có 3 học sinh học xã khác  (Tỷ lệ huy động đạt 100%)

- Việc huy động được 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp la do trường là trường bán trú có chế độ tiền ăn, tiền ở cho các em.

 

 4-Công tác phổ cập giáo dục:

- Nhà trường tiếp tục phấn đấu duy trì công tác phổ cập giáo dục ĐĐT.

 

5.     Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên:

   5.1Tổ chức biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Năm học 2013 – 2014 nhà trường có tổng số 31 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Trong đó:  Ban giám hiệu:             01.

                 Giáo viên đứng lớp:  24

                 Giáo viên chuyên:     03

                  Hành chính:              01

                                 CB y tế:                     01.

                                 Kế toán:                     01

         

          Nhu cầu cần cho năm học 2013-2014. 2 cán bộ quản lý;  1 bảo vệ; 1 thư viện.                     

5.2 Công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị, xây dựng Đảng.

- Nâng cao công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, tiếp tục phát động, quán triệt thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quán triệt thực hiện chỉ thi số 40 về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo. Nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

- Theo dõi, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho anh, chị em có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sánh pháp luật của Đảng và nhà nước, chỉ thị và nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hoạt động học các lớp bồi dưỡng CM, nhà trường tổ chức các tiết thao giảng, chuyên đề, ngoại khoá...

 

6. Cơ sở vật chất.

- Năm học 2013 – 2014 nhà trường có 16 phòng kiên cố, 5 phòng học cấp 4 và 4 phòng học tạm với  364 bộ bàn ghế học sinh và 24 bảng đạt chuẩn.Nhà trường có 1 phòng thư viện, 1 phòng hội đồng, 1 phòng y tế, 1 phòng Hiệu trưởng 2 phòng học nhờ.

- Đề xuất xây dựng 10 phòng ở cho học sinh bán trú tại điểm trường trung tâm; công trình vệ sinh và công trình nước sinh hoạt cho học sinh bán trú.

- Xây 5 phòng công vụ cho giáo viên tại điểm Nông cốc.

          - Đề nghị tu sửa 6 phòng học 2 tầng ở điểm trường Nông Cộc đã bị hư hỏng nặng

          - Thiết bị phục vụ dạy và học tương đối đầy đủ nhưng đã xuống cấp.

- Chế độ của giáo viên đã chi đầy đủ nhưng còn chậm như: Nâng lương thường xuyên, chuyển ngạch văn chưa chi đủ cho giáo viên

- Chế độ của học sinh: Chế độ 85,chế độ 49 đã chi đủ và kịp thời.

7.Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục.

 

 Các giải pháp cụ thể :

1.Tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo chất lượng của đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh cương quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.

2.Làm tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đón nhận học sinh về nhập học.

3.Tăng cường hoạt động chuyên môn. Kiên quyết sử lí đối với những giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, ý thức kỉ luật kém, vi phạm đạo đức nhà giáo.

4.Tiếp tục  triển khai hiệu quả cuộc vận động (Hai không), phong trào. “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 06 – CT/TW của bộ chính trị, với yêu cầu gắn với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Cuộc vận động  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

5.Có kế bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu kém xuyên suốt cả năm học

6.Tổ chức nhiều  các hoạt động vui chơi  trong và ngoài giờ học nhằm thu hút học sinh đến trường

 

8. Đề xuất, kiến nghị.

         Kiến nghị với phòng giáo dục tham mưu với UBND huyện xây dựng nhà ở bán trú, nhà bếp, nhà ăn, công trình phụ cho học sinh bán trú. Bố sung thêm nhân viên, cán bộ quản lý còn thiếu (nhất là cán bộ quản lý và bảo vệ nhà trường)

         Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch phát triển giáo dục năm học của trường phổ thông đân tộc bán trú Tiểu học Long Hẹ  cho năm học 2013-2014.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

               PHÓ CHỦ TỊCH                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                   Thào A Dia

 PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC